Back to All Events

Freedom is in the mind of the beholder


  • woof pack bangkok (map)

WOOF PACK

ขอเชิญทุกคนเข้าร่วมการแข่งขันถ่ายภาพ ภายใต้แนวคิด “Freedom is in the mind of the beholder” เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่ง LGBTQ+ 

ต่อเนื่องความสำเร็จจากปีที่แล้ว ซึ่งรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายจากการขายและการประมูลภาพถ่าย WOOF PACK จะนำเงินไปบริจาคให้การกุศล และการแข่งขันครั้งนี้ยังเป็นการแข่งขันครั้งแรกจาก 3 การแข่งขันของ WOOF PACK ที่จะมีขึ้นในรอบ 8 เดือนต่อจากนี้ 

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน สามารถดูรายละเอียดต่อด้านล่างได้เลยครับ

กติกาในการร่วมประกวด

1.ผู้เข้าแข่งขันต้องไลค์เพจ WOOF PACK ไลค์ และ แชร์ โพสนี้ให้เป็น Public (สาธารณะ) พร้อมติด Hashtag#woofpackbangkok

2.ผู้สมัครแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป และไม่จำกัดเชื้อชาติ แต่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

3.รูปภาพที่ใช้ในการแข่งขันต้องมีขนาด A3 A2 หรือ A1 และต้องเป็นไฟล์JPG หรือ ไฟล์JPEGเท่านั้น และควรมีขนาดใหญ่ 5MB

4.ส่งภาพถ่ายมาที่อีเมล woofpackbkk@gmail.com ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึง ก่อน 3โมงเย็น ของวันที่ 21 มิถุนายน 2562

5.รูปภาพต้องไม่มีลายน้ำเครดิตภาพตัวอักษรหรือกราฟฟิกใดๆบนภาพถ่าย รวมทั้งห้ามเว้นขอบภาพ

6.ผู้สมัครสามารถส่งภาพถ่ายได้คนละไม่เกิน1ภาพ

7.ผู้สมัครจะต้องระบุชื่อ-นามสกุลจริงที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์อย่างครบถ้วนในอีเมล ตั้งชื่อภาพถ่ายและเขียนคำอธิบายแนวความคิดของภาพที่ส่งเข้าแข่งขัน ไม่เกิน 50 คำ

8.รูปภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยจัดแสดง หรือ รับรางวัลที่ไหนมาก่อน 

9.สำหรับรูปถ่ายที่ได้รับการคัดเลือก WOOF PACK ขอสงวนสิทธ์ ที่จะปริ้นออกมา 1 ชุด สำหรับประมูลหรือขายเพื่อนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้กับการกุศล โดยที่ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพ
อย่างสมบูรณ์ ซึ่งWOOF PACK สามารถใช้รูปภาพในการโปรโมทต่อไปได้

10.ผู้สมัครต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆด้วยตนเองห้ามทำซ้ำดัดแปลงเลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่นๆหรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

11.รูปถ่ายที่ส่งเข้าแข่งขันไม่ควรมีเนื้อหาที่ล่อแหลมอนาจาร หรือรุนแรง 

12.การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รางวัล
1. ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 20,000 บาท
2. รองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 15,000 บาท
3. รองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 10,000 บาท
4. รางวัลยอดนิยมอันดับที่ 1 จำนวน 5,000 บาท
5. รางวัลยอดนิยมอันดับที่ที่ 2 จำนวน 2,500 บาท

การประกาศผลรางวัล

1.ประกาศรายชื่อผลงานภาพถ่ายที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดงนิทรรศการวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ทาง WOOF PACK

2.ประกาศผลการตัดสินรางวัล วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ทาง WOOF PACK

3.จัดแสดงผลงานภาพถ่ายและมอบรางวัล วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ที่ตึก WOOF PACK 

Following from the successful event from last year.

WOOF PACK is having a photography contest under concepts “Freedom is in the mind of the beholder” to celebrate LGBTQ+ pride. After the auction and sale photos WOOF PACK will donate all the money to charity. This is the first of the 3 contest that we will have in this upcoming 8 months.

The rules of the photo contest.

1. You must Like WOOF PACK Page and Like & Share this post to be public with hashtag#woopackbangkok

2. You must be 18 years old and above, open for all nationalities, and lives in Thailand.

3.Submitted photo must be cropped in A1, A2,or A3 size. File size should be larger than 5MB and must be in *JPG or *JPEG format.

4.Send the photo to email woofpackbangkok@gmail.com between 9th June until 3pm 21st of June 2562

5. The photos must be no border(s), no logo(s), no copyright marks, no identifying marks, or any other visible references and/or marks on the image. 

6.You must not send more than one photo.

7. You must inform your name, address, phone number and email address. Also, you are required to provide a title and description for each image submitted under the concept of contest. The description cannot be more than 50 words.

8. The photo that have won any award, will not be allowed in the contest. 

9.After the decision of judged, WOOF PACK have the copyright to print 1 copy and to sale or auction. All the money will go to charity while the right still owned by the original photographer and WOOF PACK still have the right to use photos to promote.

10. You have to create the photo by yourself, you are not allowed to use or copy others photographer’s work.

11. No strong nudity, violence ,and human rights photo should be allowed in the contest.

12. The judge's decision are final.

Prize
1.First place - 20,000 THB
2.First runner-up - 15,000 THB
3.Second runner-up 10,000 THB
4.First Place Popular vote - 5,000 THB
5.Second Place Popular vote - 2,500 THB 

The announcement

1.Announcing 20 photos that will display at WOOF PACK on 21st of June 2019 via WOOF PACK

2.The prize winner will be announced on the 5th of July 2019 via WOOF PACK

3.Prize will be given at WOOF PACK building on the 5th of July 2019


Earlier Event: April 26
Pretty Ugly
Later Event: September 18
528 Hz "The Love Frequency"